Tradicionalni slovenački doručak

Tradicionalni slovenački doručak je centralni događaj Dana slovenačke hrane, koji se u sadašnjem obliku i na nacionalnom nivou održava u vrtićima i osnovnim školama. Prvi put je na nacionalnom nivou sproveden 2011. Ranije je postojao i odvijao se u mnogim obrazovnim ustanovama na inicijativu Pčelarskog saveza Slovenije. Tokom godina, projekat je prerastao u nacionalni događaj koji se održava svakog trećeg petka u novembru i širi se iz osnovnih škola u razne druge institucije.

Tradicionalni slovenački doručak

Svake godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i hrane, zajedno sa drugim partnerima, poziva obrazovne i druge javne ustanove koje same pripremaju prehrambenu, ugostiteljsku i turističku delatnost, trgovačke i maloprodajne lance, kao i svu drugu zainteresovanu javnost, posebno na Dan slovenačke hrane pri kreiranju jelovnika daju prednost domaćoj ili slovenačkoj hrani.

Projektom se posebno fokusira na decu i mlade u školi, edukuju se, informišu i podiže se njihova, ali i svest šire javnost, o važnosti doručka, važnosti i prednostima domaće ili slovenačke hrane, važnosti poljoprivrede i pčelarstva za proizvodnju hrane i njihov uticaj na životnu sredinu, o pravilnom upravljanju otpadom koji nastaje u svakodnevnim aktivnostima i racionalnom rukovanju ambalažom.

U cilju postizanja zacrtanih ciljeva, podstiču se vrtići i osnovne škole da na dan Tradicionalnog slovenačkog doručka sprovode što više različitih pratećih aktivnosti, dani prirodne istorije ili dani aktivnosti na temu zdrave ishrane, poljoprivrede, pčelarstva ili Svetski dan pčela. Ako se doručak sastoji od hleba, mleka, putera, meda i jabuka koje su uzgajane ili prerađene u Sloveniji, onda mogu da zahtevaju nadoknadu troškova kupovine hrane.

Dani slovenačkog filma

V petek, 10. maja, so se odrasli udeleženci pouka slovenskega jezika in kulture našega društva udeležili Dnevov slovenskega filma, ki so potekali v Jugoslovanski kinoteki v Beogradu. Srečanje je bilo

Pročitaj više »