Pouk slovenskega jezika in kulture

V društvu namenjamo veliko pozornosti ohranjanju jezika, kulture in običajev. Prvih devet let je slovenščino poučevala učiteljica Vera Popović., ki je vedno pripravljala z otroki krasne projekte, eden takšnih je bila tudi predstava Povodni mož.

Pouk slovenskega jezika in kulture je leta 2011 prevzela Milena Spremo. Na sliki so njeni prvi učenci, danes že odrasli ljudje.

Obe učiteljici sta ustvarili tudi nekaj skupnih projektov, med njimi tudi Poezija igrarija.

Učimo se negovati običaje in vrednote ob različnih delavnicah.

Ohranjamo svojo kulturo tudi ob obeleževanju praznikov v naravi. 

 

V šolskem letu 2022/23 je bil že 20. šolsko leto organiziran pouk slovenskega jezika in kulture v Zrenjaninu. Učiteljica slovenščine je že enajsto leto dr. Milena Spremo. Dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture je organiziran v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost, šport in Zavoda RS za šolstvo. Pouk slovenščine za otroke in mladostnike tudi letos poteka v prostorih društva ob sobotah v dopoldanskem času. Za odrasle je pouk organiziran letos po dolgem času spet v živo ob petkih. V novem šolskem letu smo začeli torej spet po starem, srečujemo se v živo. Z mlajšimi udeležnci pouka smo uspeli izvestu nekaj zanimivih kreativnih srečanj v živo, saj smo se pripravljali na nastop kot zborček v Subotici, izvedli tradicionalni slovenski zajtrk, izdelali božične čestitke in izvedli otroški miklavžev koncert. 

Med mladostniki je v zadnjem času zaznati povečan interes za študij na slovenskih univerzah. Predvsem bi ob tem radi poudarili kakovost študija in študijskih programov ter posledično tudi večjo možnost za zaposlitev v Sloveniji in Evropski uniji.
V DS Planika se trudimo zagotavljati sodoben pouk po visokih standardih, zato smo poskrbeli za sodobno tehnično opremo. V prostorih društva nam je na voljo interaktiven ekran, ki združuje interaktivno tablo z računalnikom, saj nam gradivo z medmrežja in možnost predvajanja različnih avdio in video posnetkov pride še kako prav ob učenju. Na voljo so še tablični računalniki za interaktivno reševanje nalog ter električni klavir, da bodo naše ure še bolj vesele. Ob tem se zahvaljujemo Uradu RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za podporo pri nakupu tehničnih sredstev, Ministrstvu RS za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodu RS za šolstvo, da nam omogočata kvaliteten pouk ob številnih gradivih in sodobnih pedagoških praksah, ki so nam posredovane.
Znanje o slovenskem jeziku in kulturi nadgrajujemo z risanjem, pripovedovanjem, petjem, poslušanjem posnetkov, gledanjem oddaj in filmov, reševanjem interaktivnih nalog in kvizov, pipravljanjem razstavic in nastopov, ki jih organiziramo v DS Planika in drugih društvih. Od pandemije dalje smo se naučili vse naše dejavnosti prestaviti na medmrežje.