Seminar učiteljev dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture

Seminar učiteljev dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture je bil izjemna priložnost za izmenjavo izkušenj in znanj med strokovnjaki s tega področja. Potekal je v Ljubljani, od 3. aprila do 6. aprila, in je bil organiziran pod okriljem Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Zavoda za šolstvo ter Inštituta za narodnostna vprašanja. Udeležilo se ga je veliko učiteljev, ki poučujejo slovenski jezik v evropskih državah.

Naši učitelji iz Srbije so se vrnili domov polni svežih idej, novih pristopov k poučevanju ter obogateni z gradivi, ki so jih pridobili na seminarju. Poleg strokovnih predavanj in delavnic so udeleženci imeli priložnost obiskati tudi Državni zbor Slovenije. Tam so se sestali s Komisijo DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, kar je bila odlična priložnost za izmenjavo mnenj ter pogledov na stanje in izzive slovenskega jezika in kulture v tujini.

Srečanje s komisijo je poudarilo pomen ohranjanja slovenskega jezika in kulture med Slovenci, ki živijo izven meja domovine. To je še posebej pomembno v kontekstu ohranjanja identitete in jezika. Seminar je tako prispeval h kreiranju boljših pogojev za poučevanje slovenskega jezika in kulture v tujini ter k utrjevanju vezi med učitelji in strokovnjaki s tega področja v različnih evropskih državah.

Dani slovenačkog filma

V petek, 10. maja, so se odrasli udeleženci pouka slovenskega jezika in kulture našega društva udeležili Dnevov slovenskega filma, ki so potekali v Jugoslovanski kinoteki v Beogradu. Srečanje je bilo

Pročitaj više »